Hur tar jag bort mitt betalkort i appen?

Du tar bort ditt betalkort i appen genom att gå till din profil. Tryck på det betalkort som är registrerat och dra fingret över, möjligheten att ta bort kortet dyker då upp. Det kan variera utifrån typ att telefon hur vidare du drar fingret åt höger eller vänster.

Lägg sedan in det nya betalkort du vill registrera.